Oportunitats, reptes i consells per finançar la innovació en el sector sanitari

Descripció de la sessió

Revisió d’oportunitats de finançament públic per a idees i projectes d’innovació al sector de la salut. S’analitzaran oportunitats als programes col·laboratius europeus Horizon Europe, Mission Cancer i EU4Health, i també s’avaluaran consells i millors pràctiques per participar en projectes col·laboratius. A més, es tractarà de l’impacte d’altres fons europeus (NGEU).

Breu biografia

És Llicenciada en Farmàcia i Doctora en Biologia Molecular per la UAM. Després d’una breu estada postdoctoral al Centre de Recerca Mèdica Aplicada, la seva carrera es va centrar en la Gestió de la Innovació al sector Salut de Zabala. Expert de referència a l’àrea de la Salut a Zabala, participa com a membre de l’equip de Zabala en diversos projectes col·laboratius finançats a H2020 i Horizon Europe com són:

RBDCOV: Desenvolupament d’una vacuna de proteïna recombinant davant del SARSCoV2

DocTis: ús d’enfocaments de biologia de sistemes per a la identificació de teràpies personalitzades òptimes per a malalties inflamatòries

HIVACAR: Avaluació de la combinació d’immunoteràpies per a una cura funcional de la infecció pel VIH, basada en vacunes d’ARNm, entre d’altres.

Notícies relacionades: https://xartecsalut.com/laura-sesma-zabala-innovation-consulting-taking-all-the-stakeholders-into-account-to-ensure-the-success-of-your-project/