Punts clau per protegir amb èxit els vostres invents mitjançant patents, drets d’autor i coneixements

En aquesta xerrada, adreçada especialment als investigadors, s’explicaran els passos a seguir per obtenir una protecció adequada dels invents per tal de facilitar la transferència de tecnologia i, en definitiva, la seva comercialització i monetització.

En primer lloc, es descriuen breument les diferents formes de protecció (patents, know-how i drets d’autor), així com els requisits per obtenir-les. També s’explicarà el concepte de llibertat d’operació associat al producte o servei a comercialitzar.

Aleshores s’aclareix la diferència entre la invenció i el producte comercial. Com és possible protegir diferents aspectes del producte mitjançant diferents patents, o utilitzant diferents formes de protecció. També es tractarà com extrapolar la protecció a partir de solucions concretes que es troben al laboratori, a amplis invents que poden oferir protecció a una plataforma molt més interessant comercialment.

Hi ha certs descobriments que no són patentables. A més, en els darrers anys s’han separat els criteris d’excepcions a la patentabilitat que existeixen a Europa i als EUA i s’han tornat molt més exigents als EUA, sobretot en l’àmbit del diagnòstic. S’explicarà què es pot i què no es pot protegir als dos territoris.

El programari, un element indispensable en molts dispositius mèdics, tindrà una especial consideració, ja que es pot protegir amb patent sota determinades condicions, però també pot estar protegit per drets d’autor. S’explicarà com aprofitar aquesta doble protecció. La protecció a través del saber fer de vegades pot ser la millor ruta a seguir, això també s’explicarà.

En el cas de les patents, es parlarà de les diferents vies de protecció existents, els temps associats a la protecció i també els costos. Perquè l’investigador pugui ajustar la protecció a l’escala temporal de la seva investigació. També s’explicarà quins experiments són necessaris per aconseguir una millor protecció, de manera que es pugui maximitzar l’eficàcia dels resultats experimentals.

Finalment, s’utilitzaran diferents exemples per facilitar l’aplicació pràctica dels continguts de l’assignatura. Es farà una recopilació de les idees clau que qualsevol investigador o gestor d’innovació hauria de conèixer sobre la protecció de les invencions.

 

Bernabé Zea és soci fundador de ZBM Patents & Marques, una de les firmes de patents espanyoles més prestigioses. Bernabé té una àmplia experiència en la preparació de dictàmens de patentabilitat, infracció i llibertat d’operació, negociació de llicències de patents, diligència deguda i redacció de patents. La seva pràctica se centra en la química orgànica i la farmàcia, però també inclou la biotecnologia i la bioquímica.

Sovint actua com a expert en accions judicials de patents davant els tribunals espanyols. Ha actuat com a expert tècnic tant dins com fora d’Espanya en molts casos de fàrmacs d’èxit com atorvastatina, escitalopram, alendronat, tamsulosina, venlafaxina i els casos més recents de fulvestrant i pemetrexed.

Bernabé és CEO de ZBM BConnect, una consultora que ajuda empreses privades i institucions públiques de recerca a l’hora d’optimitzar les seves activitats de transferència de tecnologia. Les seves principals funcions a ZBM BC són la gestió de l’empresa, l’obtenció de tecnologia d’empreses i altres institucions i la realització de negociacions per transferir la tecnologia.

Va començar a ensenyar al Centre de Patents de la Universitat de Barcelona l’any 1988. És un expert en recerca de patents i literatura científica, ja que durant més de 10 anys va ser representant tant de STN International com del Chemical Abstracts Service a Espanya. Abans d’això, va treballar per Questel-Orbit. Actualment compagina la seva posició de soci de ZBM amb la seva posició de professor de la Universitat de Barcelona.

Des de l’any 1988 ha impartit classes regulars en matèria de patents en cursos organitzats per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i el Centre de Patents de la Universitat de Barcelona, ​​així com dels principals màsters espanyols sobre propietat intel·lectual. És autor de diversos articles sobre temes de patents i documentació de patents en diaris espanyols i revistes especialitzades.

Finalment, Bernabé és vicepresident d’Ahead Therapeutics. Aquesta nova empresa biotecnològica utilitza una tecnologia patentada per desenvolupar tractaments per a diferents trastorns autoimmunes.

Notícies relacionades: https://xartecsalut.com/bernabe-zea-invention-is-an-indispensable-requirement-but-not-the-single-one-to-come-to-fruition-in-business-initiatives/