Grups de recerca

Nom del grup: Grup de Processament de Dades i Senyals (DSP)

Investigador principal: Jordi Solé.

Línies de recerca : L’activitat principal del grup de Tractament de Dades i Senyals (TDS) consisteix en l’estudi de mètodes de tractament de dades i processament de senyals amb l’objectiu de generar i/o aplicar els resultats en l’àmbit de la salut (entesa aquesta en tot el seu espectre).

Els objectius del grup de recerca són (i) el desenvolupament de metodologies i algorismes per al processament, modelatge i visualització de *bioseñales (ii) el desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils en l’àmbit de la eSalut o altres basats en el processament de dades i el tractament de senyals recollits pels propis dispositius o altres sistemes auxiliars. El processament digital, la programació i l’estadística són, per tant, les disciplines centrals del grup.

Spin-offs:

Página web: https://mon.uvic.cat/data-signal-processing/about-us/

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i compta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.