Membres

La nostra xarxa crea sinergies entre institucions líders en recerca, tecnologia, educació i serveis clínics, per a fomentar la innovació en tecnologies de la salut i la seva transferència al mercat.

Consulta els grups de recerca participants fent clic en el logotip de la institució.

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i compta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.