AI auditing system (by Vincer.AI)

Vincer AI – Ecosistema d’Auditoria d’Intel·ligència Artificial en Salut. Vincer AI és una *Spin-*Off del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la UPC (CREB UPC)

AI auditing system (by Vincer.AI)

Vincer AI – Ecosistema d’Auditoria d’Intel·ligència Artificial en Salut. Vincer AI és una *Spin-*Off del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la UPC (CREB UPC)
Institution: UPC
Research group: Laboratori de Bioinformàtica i Senyals Biomèdics
Principal investigator: Alexandre Perera Luna, Director del CREB en la UPC i CSO en Vincer AI

The Problem

Més del 90% de les empreses sanitàries tenen una dependència crítica de la qualitat dels seus algorismes. Per tant, garantir la qualitat en tot el seu cicle de vida de desenvolupament és clau per a mitigar els riscos que planteja la IA. No obstant això, la qualitat dels algorismes de IA està poc coberta per la regulació actual i existeix una necessitat urgent de desenvolupar un conjunt d’eines d’auditoria estandarditzat, complet i reconegut en el sector sanitari.
Vincer.ai està desenvolupant una tecnologia d’auditoria d’algorismes que certifica la bondat d’un producte sanitari basat en IA mitjançant una quantificació de riscos i una certificació criptogràfica que garanteix la solidesa i fiabilitat del sistema de IA. És l’únic marc d’auditoria de IA en el sector sanitari que garanteix la solidesa i fiabilitat del sistema de IA.

The Solution

The Solution

Vincer.ai està desenvolupant una tecnologia d’auditoria d’algorismes que certifica la bondat d’un producte sanitari basat en IA mitjançant una quantificació de riscos i una certificació criptogràfica que garanteix la solidesa i fiabilitat del sistema de IA. És l’únic marc d’auditoria de IA en el sector sanitari que garanteix la solidesa i fiabilitat del sistema de IA.

Purpose

Vincer AI ofereix un conjunt d’eines capaç d’auditar i certificar sistemes de IA en qualsevol aplicació relacionada amb la salut. També està previst ampliar el conjunt d’eines a altres sectors una vegada que l’aplicació de Salut estigui en el mercat.
Time to market: 2 anys
Looking for: Empreses disposades a auditar els seus algorismes o qualsevol persona involucrada en el camp i disposada a col·laborar
Technology: Intel·ligència Artificial
Area: Qualsevol aplicació de Salut
TRL: 4