Mr.Initiate

MR.INITIATE és un projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona UAB (Bellaterra).

Mr.Initiate

MR.INITIATE és un projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona UAB (Bellaterra).
Institution: UAB
Research group: Grup de recerca d’Aplicacions Biomèdiques de la Ressonància Magnètica (GABRMN)
Principal investigator: Carles Arús

The Problem

Els gliomes d’alt grau (HGG), inclòs el glioblastoma, són els tipus de tumors cerebrals primaris malignes més comuns. Els avanços en el tractament dels HGG es veuen obstaculitzats per la falta de bons biomarcadors no invasius per a la resposta primerenca o la recaiguda. Les tècniques de ressonància magnètica són úniques i indispensables per a l’obtenció d’imatges metabòliques no invasives, i podrien marcar la diferència en oncologia i neurologia. Malgrat el seu enorme potencial demostrat, la MRS(I) encara no és una eina clínica de rutina manejada únicament pels clínics, ja que això requereix una automatització fiable dels procediments complexos, reforçant l’estandardització i el control de qualitat.
MR.INITIATE és un producte de programari que indica ràpidament si un protocol terapèutic per al glioblastoma està sent eficaç o no, abans que es detectin canvis en els volums tumorals. Amb un enfocament d’aprenentatge automàtic, el producte és capaç de processar i postprocesar dades de ressonància magnètica nuclear (MRSI/MRI/MRS) per a avaluar de forma no invasiva el nivell de resposta terapèutica dins del tumor, en glioblastoma preclínic i clínic.

The Solution

The Solution

MR.INITIATE és un producte de programari que indica ràpidament si un protocol terapèutic per al glioblastoma està sent eficaç o no, abans que es detectin canvis en els volums tumorals. Amb un enfocament d’aprenentatge automàtic, el producte és capaç de processar i postprocesar dades de ressonància magnètica nuclear (MRSI/MRI/MRS) per a avaluar de forma no invasiva el nivell de resposta terapèutica dins del tumor, en glioblastoma preclínic i clínic.

Purpose

MR.INITIATE té el potencial d’avaluar l’eficàcia dels agents terapèutics convencionals de forma més primerenca (enfocament personalitzat), així com d’avaluar noves estratègies terapèutiques en el glioblastoma preclínic.
Time to market: 2 anys
Looking for: Proveïdors d’escàners clínics i preclínics, així com investigadors, metges o empreses farmacèutiques interessats en el programari.
Technology: Big Data i Analítica
Area: Gestió de malalties i terapèutica
TRL: 3