Psicooncología online

ICOnnecta’t és un projecte de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) – IDIBELL (L’Hospitalet de Llobregat)

Psicooncología online

ICOnnecta’t és un projecte de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) – IDIBELL (L’Hospitalet de Llobregat)
Institution: IDIBELL
Research group: Unitat de Psicooncologia
Principal investigator: Cristian Ochoa

The Problem

Els diagnòstics/tractaments oncològics causen un gran impacte psicosocial que comunament genera un important malestar emocional i deterioració de la qualitat de vida dels pacients. El diagnòstic, els tractaments oncològics, la reincorporació al treball o les recaigudes, són transicions oncològiques significatives en les quals és necessària una intervenció de suport adequada.
ICOnnecta’t és una plataforma de e-salut educativa i psicosocial multinivell, escalonada i integrada, que garanteix una adequada detecció, seguiment i suport en l’educació sanitària, l’adherència al tractament i l’atenció emocional i psicosocial en càncer. Els avantatges de la plataforma inclouen: 1. Accés universal i adaptació a les necessitats del pacient. 2. Transformació sanitària digital rendible que integra el garbellat, el seguiment i l’escalat. 3. Resposta individualitzada i ràpida en línia 4. Participació ciutadana i codesenvolupament. 5. Alt nivell d’aplicabilitat.

The Solution

The Solution

ICOnnecta’t és una plataforma de e-salut educativa i psicosocial multinivell, escalonada i integrada, que garanteix una adequada detecció, seguiment i suport en l’educació sanitària, l’adherència al tractament i l’atenció emocional i psicosocial en càncer. Els avantatges de la plataforma inclouen: 1. Accés universal i adaptació a les necessitats del pacient. 2. Transformació sanitària digital rendible que integra el garbellat, el seguiment i l’escalat. 3. Resposta individualitzada i ràpida en línia 4. Participació ciutadana i codesenvolupament. 5. Alt nivell d’aplicabilitat.

Purpose

ICOnnecta’t permet la interacció entre els supervivents de càncer i els professionals de la salut, utilitzant intervencions en línia ben establertes i escalonades segons les seves necessitats psicosocials i d’educació sanitària en cada etapa oncològica rellevant. Les dades preliminars dels pacients inclosos en el programa al llarg de 2020 han demostrat que l’ús d’ICOnnecta’t augmenta 20,79 anys de vida saludable després de la intervenció i redueix en un 24,25% els costos de l’atenció habitual.
Time to market: 1 any
Looking for: Centres públics i privats disposats a adoptar o implementar la solució.
Technology: Diagnòstic, Educació, Formació, Gestió de malalties i terapèutica, Salut i benestar
Area: Big Data i Analítica
TRL: 8