Virtual Perfusionist

Virtual Perfusionist és un projecte del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la UPC (CREB UPC)

Virtual Perfusionist

Virtual Perfusionist és un projecte del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la UPC (CREB UPC)
Institution: UPC
Research group: Departament d’Informàtica
Principal investigator: Daniela Tost

The Problem

Cada any es realitzen més de 130.000 bypass cardiopulmonars i 16.000 oxigenacions de membrana extracorpòries. Aquestes tècniques de circulació extracorpòria (CEC) s’utilitzen per a substituir o complementar la funció del cor i els pulmons, en cas d’insuficiència cardíaca o respiratòria greu. La majoria dels accidents relacionats amb la *CCE es deuen a errors humans i fallades a l’hora d’afrontar incidents crítics. La formació intensiva és essencial per a millorar la seguretat. No obstant això, els simuladors físics són cars, requereixen manteniment i no permeten la pràctica massiva dels alumnes.
El *Perfusionista Virtual és una nova plataforma web de formació en *CCE basada en jocs de simulació fisiològicament realistes en 3D que escenifiquen des d’intervencions estàndard fins a situacions de crisis. Els jocs aborden el maneig de la màquina, així com els factors humans i les habilitats de comunicació. Els mecanismes de ludificació proporcionen immersió per a fomentar la motivació i el coneixement de la situació. La plataforma analitza i emmagatzema els resultats dels alumnes. És fàcilment extensible a altres escenaris i tècniques.

The Solution

The Solution

El *Perfusionista Virtual és una nova plataforma web de formació en *CCE basada en jocs de simulació fisiològicament realistes en 3D que escenifiquen des d’intervencions estàndard fins a situacions de crisis. Els jocs aborden el maneig de la màquina, així com els factors humans i les habilitats de comunicació. Els mecanismes de ludificació proporcionen immersió per a fomentar la motivació i el coneixement de la situació. La plataforma analitza i emmagatzema els resultats dels alumnes. És fàcilment extensible a altres escenaris i tècniques.

Purpose

El producte proporciona una forma de formació més barata i ubiqua, complementària a l’educació convencional i a la simulació física. Dirigit principalment a estudiants i professionals de la perfusió, el seu objectiu és millorar significativament les seves habilitats i la seva confiança, contribuint així al fet que les intervencions de circulació extracorpòria siguin més segures.
Time to market: 2 anys
Looking for: Clients potencials, inversors o col·laboradors.
Technology: AR/VR, Jocs Seriosos
Area: Educació, Formació
TRL: 4