Obrim l’armari i ens vestim amb la roba de la Sala Blanca seguint estrictament el protocol establert: ens posem el capell així com els pantalons i la casaca. Finalment, és el torn de les sabates antiestàtiques. Una vegada vestits, trepitgem repetidament la catifa adhesiva abans d’entrar al laboratori, on ens està esperant la Rosa Villa, líder del Grup d’Aplicacions Biomèdiques del IMB-CNM.

Situat a l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC) i pertanyent al CIBER-BBN, el GAB aprofita les capacitats tecnològiques disponibles a la Sala Blanca del IMB-CNM per aportar solucions noves a diferents aplicacions biomèdiques. Uns resultats que es basen principalment en la detecció a diferents nivells d’organització biològica, és a dir, molècules, cèl·lules i òrgans. El grup treballa conjuntament amb diferents grups de recerca biomèdica, des de l’anàlisi teòrica fins als assajos clínics finals.

Al llarg dels anys, el grup ha acumulat una àmplia experiència en la biomonitorizació d’òrgans, teixits vius i cultius cel·lulars utilitzant diferents estratègies de detecció i materials electrònics avançats, la qual cosa els ha permès ser líders en dues àrees clau de la recerca biomèdica: materials electrònics avançats per a la neurofisiologia i integració de dispositius de detecció amb estructures microfluídicas per a la biomonitorización.
Les tecnologies neuronals han evolucionat utilitzant micro i nanosistemes per a estudis in vivo i in vitro centrats en la comprensió del cervell. Els elèctrodes d’estimulació i registre s’han utilitzat àmpliament per a estudiar l’activitat elèctrica neuronal, per la qual cosa s’estan invertint importants esforços en la modificació del material de la superfície dels microelèctrodes per a millorar el contacte de la interfície elèctrode-electròlit. En particular, estan investigant l’ús del grafè com a material actiu per a la interfície dels teixits neuronals.

El grup treballa amb l’objectiu d’oferir solucions innovadores a la comunitat mèdica amb eines avançades, basades en micro i nanotecnologies.

Les micro i nanotecnologies han aplanat el camí per al desenvolupament de nous dispositius capaços de detectar senyals biològics a partir de mostres biològiques. A més del disseny, la fabricació i la caracterització de sensors i biosensors, també estem interessats en la seva integració en biosistemes microfluídics i dispositius òrgans en un xip. El grup es dedica a desenvolupar nanoestructures per a explorar les capacitats de detecció (opto) mecànica mitjançant resposta plasmónica o colorimètrica així com l’evolució de dissenys innovadors per a la detecció electroquímica.

Sobre la Sala Blanca
La Sala Blanca de Micro i Nanofabricació Integrada (SBCNM) és una Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) dedicada al desenvolupament i aplicació de tecnologies innovadores en el camp de la Microelectrònica juntament amb unes altres Micro i Nanotecnologies emergents.
Està dirigida a investigadors, principalment als del centre nacional de microelectrònica però també està obert a petita i mitjana empresa per a desenvolupar noves sèries de prototips i permetre’ls poder tenir contacte amb aquestes micro nanotecnologies; bé a través del seu coneixement o gràcies a l’accés proveït pels investigadors del centre.

A la foto, les investigadores Gemma Gabriel i Rosa Villa.

Aquest projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).