Venture building i llicència

  • Creació d’empreses de tecnologia sanitària.
  • Negociació d’acords de llicència.

Després de convertir les idees en productes comercialitzables, Xartec Salut ofereix múltiples serveis com:

  • Activitats de desenvolupament de negoci per a la concessió de llicències tecnològiques amb èxit.
  • Creació d’empreses o de Spin-offs de tecnologia sanitària.
    El Programa Venture Builder de Xartec Salut té l’objectiu de ser un catalitzador per a accelerar la creació de noves empreses en el sector de la tecnologia sanitària, potenciant la seva supervivència a llarg termini i maximitzant el seu impacte en el mercat, mitjançant l’aportació de recursos i suports específics (capacitació dels fundadors de l’empresa, formació a mesura per als CEOs, mentorizació d’alt nivell, assessorament legal, entre altres).

Més informació sobre les convocatòries obertes.

2021 Números

7 spin-off

1 acord de llicència

11 mentors

5 pla de negocis

10 institucions beneficiades

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i compta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.